E.S.Sulaymonov

E.S.Sulaymonov

X.Q. Haydarov, Botanika fanidan o‘quv dala amaliyoti uchun. -T.:«Tafakkur Bo‘stoni» 2015.-320 b. Mas’ul muharrir: professor A.S. Yuldashev Taqrizchilar: I.H. Hamdamov-SamQXI Meva sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi professori, b.f.d. F.J. Qobulova- SamDU Botanika va o‘simliklar fiziologiyasi kafedrasi dotsenti, b.f.n.