Rashidov O. Yu

Rashidov O. Yu

Ushbu o'quv qo'llanma yangi dastur asosida ishlab chiqilgan va zamonoviy talablarga javob beradi. Xalqaro moiiya va kredit instituti xodimlari, o'qituvchilar, izlanuvchilar va OO'Y talabalari, moiiya sohasi xodimlari o'z bilimini oshirishda foydalanishlari mumkin. Qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 16 avgustdagi 343-sonli Qaroriga muvofiq Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetining "Xalqaro Moiiya" kafedrasi tomonidan 2003 yilda ishlab chiqilgan namunaviy o'quv dasturi asosida tayyorlangan.