Janr

Doston
208 bosma sahifalar 2021 Yil

Go`ro`g`li


“Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlari yuzga yaqin xilma-xil mazmundagi asarlarni o‘zida birlashtirgan ulkan silsiladir. Ushbu jildga kiritilgan dostonlarda afsonaviy xalq bahodirining tug‘ilishi va qahramonona yoshligi, ozodlik o‘lkasi-Chambil shahrining bunyod etilishi, Hasanxonning Chambilga keltirilishi va Qirq yigitlarning uylanishi voqealari tasvirlanadi. Dostonlar qahramon va sevimli yor sadoqati, ota-ona va farzand burchi, birodarlik va do‘stlik masalalaridan bahs yuritadi. Serbo‘yoqligi, jozibadorligi bilan kitobxonni o‘ziga rom etadi.