Janr

Iqtisodiyot
312 bosma sahifalar 2012 Yil

Menejment


Menejmentning eng ixcham ta’rifini quyidagicha keltirish mumkin: menejment — bu mehnat, aql-idrok, qobiliyat, tajriba va malakalarni ishga solgan holda maqsadlarga samarali erishishni tashkil etish, boshqarishdir. Menejment nafaqat biznesni qanday olib borishni tushunishga yordam beruvchi, balki turli-tuman vaziyatlarda xatoliklardan qochishni o‘rgatuvchi inson bilimlari sohasidir.