Tilshunoslikka kirish...

Xalmonova Z.T

Janr

Filologiya
177 bosma sahifalar 2007 Yil

Tilshunoslikka kirish


Ushbu qo‘llanma oliy o`quv yurti, litsey, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, tilning mohiyati, til va jamiyat, til va nutq, til va tafakkur munosabati, dunyo tillari tavsifi va tasnifi, til fanining bo‘limlari haqida umumiy ma’lumot berish, til haqidagi bilim ko‘nikmalarini chuqurlashtirish maqsadini qo‘yadi. Mazkur qo‘llanmadan til xususiyatlarini, fan asoslarini o‘rganuvchi barcha qiziquvchilar, jumladan oliy o‘quv yurtiga kirish maqsadidagi tinglovchilar foydalanishi mumkin