M.Mamatqulov

M.Mamatqulov

2018-yilning 13-oktyabri… O‘zbek geografiyasi yana bir og‘ir judolikka uchradi. Keng kitobxonlar ommasiga o’rta umumta’lim maktablarining 7-sinfi uchun chop etilgan "Geografiya” darsligi hamda "Tabiat mo‘jizalari” risolasi orqali yaxshi tanish bo‘lgan taniqli olim, yetuk aql-u idrok va mustahkam iroda, yuksak insoniy fazilatlar sohibi, O’zbekiston geomorfologiyasining ustunlaridan biri, geografiya fanlari doktori, professor Murod Mamatqulov 87 yoshida vafot etdi.