Janr

Falsafa
380 bosma sahifalar 1991 Yil

Falsafa


Дарсликда фалсафа асослари янги методологик ёндошувлар ҳисобга олинган холда тизимли баён этилган. Дарслик мазмуни дунёда кўпчилик томонидан тан олинган фалсафий билим структурасига мос келади. Унда фалсафа тарихига, Марказий Осиё халқлари фалсафаси, шунингдек, Ғарб ва Шарқ фалсафасига кенг ўрин берилган. Дарсликда фалсафадаги методология ва метод, онтология, гносеология, фан фалсафаси, техника фалсафаси, фалсафий антропология, ижтимоий фалсафа, дин фалсафаси, аксиология, тарих фалсафаси, глобал муаммолар фалсафаси каби масалалар ўз ўрнини топган. Унда Ўзбекистоннинг мустақиллик давридаги ривожининг фалсафий масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Дарслик талабалар, магистр ва аспирантлар, шунингдек, фалсафага қизиқувчи барча ўқувчиларга мўлжалланган.