Janr

Falsafa
496 bosma sahifalar 1999 Yil

Фалсафа


«ФАЛСАФА» укув кулланмаси куйидаги муаллифлар томонидан ёзилди: фалсафа фанлари номзоди, доц. Ш. А. Азизов (олтинчи булим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11-параграфлар), проф. А. Т. Аюпов (иккинчи булим 8-параграфи, проф. И. Р. Ра\имов билан ^аммуаллифликда, саккизинчи булим), фалсафа фанлари доктори, проф. А. М. Жалолов (унинчи булим 3, 4, 5-параграфлари), фалсафа фанлари номзоди А. Зохидов (иккинчи булим 2, 3, 4, 7-параграфлари), фалсафа фанлари доктори, проф. Ф. Ю. Исмоилов (бешинчи булим), фалсафа фанлари номзоди, доц. Б. И. Искандеров (иккинчи булим 1, 5, 6 параграфлари), УзРФА мухбир аъзоси, фалсафафанлари доктори, проф.