Umumiy psixologiya...

P.I.Ivanov

Janr

Psixologiya
480 bosma sahifalar 2008 Yil

Umumiy psixologiya


Mazkur darslikda psixologiya fanining muammolari, bilish jarayonlari, hissiyot va iroda, shaxsning individual psixologik xususiyatlari, ularning nerv-fiziologik mexanizmlari va psixik rivojlanish qonuniyatlari bayon etilgan. Darslik Oliy ta’lim muassasalarining o‘qituvchi va talabalariga m o‘ljallangan.