Tilshunoslikka kirish...

M.T.Irisqulov

Janr

Filologiya
264 bosma sahifalar 2009 Yil

Tilshunoslikka kirish


Darslikda til va uning ijtimoiy hodisa sifatidagi o‘rni, tilning barcha egallagan bilimlarimizning asosi ekanligi va u orqali tariximiz, o‘tmishimiz haqida tasawurga ega bo‘lishimiz, xullas, uning barcha xususiyatlari, ahamiyati hamda boshqa jihatlar haqida so‘z boradi. Kitob filologiya fakultetlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan.