Zumrad va Qimmat...

Xalq ertaklari

Janr

Badiiy adabiyotlar
160 bosma sahifalar 2018 Yil

Zumrad va Qimmat


Bizga ma`lumki, o`zbek xalq ertaklari necha yillar davomida xalqimiz tomonidan sevib o`qib kelinmoqda. Xalq yaratgan ertak va afsonalardagi qaxramonlar o`tda yonmaydi, suvda cho`kmaydi. Ertaklardagi qaxramonlar ham el-yurt baxt saodati, tinch-totuv yashashi uchun o`zlarinio`tga chog`ga uradilar, ne mashaqqatlarni boshdan kechirmaydilar. sabr toqat bilan ezgu maqsadlariga erishadilar. Qiziqarli ertaklar saralangan ushbu kitob kitobxonlar diqqatini o`ziga jalb qila oladi, degan umiddamiz.