Qiz talashgan o'smirlar...

Xudoyberdi Toʻxtaboyev

Janr

Badiiy adabiyotlar
38 bosma sahifalar 2001 Yil

Qiz talashgan o'smirlar


Bu kitob muhabbatni kuylovchi asardir.Alloh bu yurtga mustaqillik degan ne’matni ato qilgandan buyon bir tomoni adirli log'larga, yana bir tomoni cho'llarga ulashib ketadigan Tagob qishlog'ida uyqusirab yotgan insonlar birdan uyg'ongandek bo'ldi.