Murdalar gapirmaydilar....

Tohir Malik

Janr

Badiiy adabiyotlar
554 bosma sahifalar 2019 Yil

Murdalar gapirmaydilar.


«Agronom yigitning suvga cho‘kib o‘lgani haqidagi ma’lumotni o‘qigan boshliq ajablandi: «Suvga yaqinlashishga qo'rqadigan, .suzishni bilmaydigan odam qanday qilib suvga cho'kib ketishi mumkin? Chindan ham baxtsiz hodisami yo...»«Charxpalak» qissasini o'qigan kitobxon shu kabi savol larga javob topadi. Hech qanday zulm jazosiz qolmaydi. «Murdalar gapirmaydilar» qissasida ana shu hayot falsafasi haqida fikr yuritiladi.